Thông báo mời thầu

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Lê Chân sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

– Tư vấn lập HSYC, đánh giá HSĐX với giá gói thầu là 10.308.000 đồng

– Tư vấn quản lý dự án với giá gói thầu là 78.315.000 đồng

– Xây lắp với giá gói thầu là 2.543.790.000 đồng

– Tư vấn giám sát thi công xây dựng với giá gói thầu là 78.386.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 2.908.987.000 đồng.

Ủy ban nhân dân xã Việt Đoàn sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

– Xây lắp + hạng mục chung với giá gói thầu là 10.892.490.000 đồng

– Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT  với giá gói thầu là 36.239.000 đồng

– Tư vấn thẩm định HSMT và thẩm định kết quả LCNT với giá gói thầu là 10.438.000 đồng

– Giám sát thi công xây dựng với giá gói thầu là 335.363.000 đồng

– Kiểm định chất lượng công trình xây dựng với giá gói thầu là 21.994.000 đồng

– Kiểm toán với giá gói thầu là 144.150.000 đồng

– Bảo hiểm công trình với giá gói thầu là 29.326.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 12.421.410.000 đồng.

Trung tâm phát thanh truyền hình Quân đội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm bổ sung thiết bị chuyển mạch mạng với giá gói thầu là 782.742.400 đồng.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT với giá gói thầu là 327.700.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Xây lắp với giá gói thầu là 1.415.359.000 đồng. Tổng mức đầu tư là 1.643.993.000 đồng.

Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

– Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT với giá gói thầu là 171.261.953 đồng

– Tư vấn quản lý dự án với giá gói thầu là 483.491.556 đồng

– Cung cấp, thi công xây dựng, lắp đặt hệ thống xử lý mùi cho phân xưởng sợi với giá gói thầu là 47.072.220.226 đồng

– Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị với giá gói thầu là 392.467.534 đồng

– Bảo hiểm thiết bị, công trình với giá gói thầu là 153.829.883 đồng

– Kiểm toán dự án với giá gói thầu là 296.461.284 đồng

Tổng mức tư là 55.313.600.000 đồng.

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp Chi nhánh Tổng Công ty phát điện 3 Công ty cổ phần sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

– Mua sắm vật tư – dụng cụ phục vụ sửa chữa thường xuyên quý IV năm 2019 với giá gói thầu là 612.665.900 đồng

– Mua sắm vật tư phụ tùng sửa chữa máy nén khí NMTĐ Srêpốk 3 với giá gói thầu là 283.233.280 đồng

– Mua sắm dụng cụ đấu nối cáp thông tin và vật tư điện tự động đặc dụng với giá gói thầu là 224.302.100 đồng

– Mua sắm vật tư – phụ kiện lắp đặt hệ thống quan trắc đo mưa với giá gói thầu là 189.447.500 đồng

– Mua sắm vật tư sửa chữa sàn nâng NMTĐ Buôn Tua Srah với giá gói thầu là 167.569.600 đồng

Tổng mức tư là 57.348.000.000 đồng.

Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu GTTSCD06-2019: Máy in và máy Scan khổ lớn A0 với giá gói thầu là 134.200.000 đồng.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bình Dương sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Kế hoạch mua sắm máy in số với giá gói thầu là 229.460.000 đồng.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ea HLeo, tỉnh Đăk Lăk sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Dự án: Mua sắm bàn ghế học sinh, bảng từ xanh chống lóa cấp cho các trường học mới xây trên địa bàn huyện với giá gói thầu là 432.232.000 đồng.

Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Huyện Cần Đước sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

– Trạm y tế xã Long Hựu Đông. Hạng mục: Nâng cấp cải tạo cổng – hàng rào, nhà làm việc đông y cũ với giá gói thầu là 524.569.083 đồng

– Chi phí giám sát với giá gói thầu là 16.649.367 đồng

– Chi phí bảo hiểm với giá gói thầu là 557.513 đồng

Tổng mức đầu tư là 597.147.000 đồng.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk Hà sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm bàn ghế học sinh năm 2019 với giá gói thầu là 817.740.000 47.850.000

Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH-Công ty Điện lực Tân Phú sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu GTTSCD05-2019: Trang bị Máy chiếu với giá gói thầu là 47.850.000 đồng.

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Sa Pa sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Tư vấn thẩm tra thiết kế – dự toán xây dựng công trình với giá gói thầu là 14.891.000 đồng.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Xuân sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

– Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình với giá gói thầu là 49.559.000 đồng

– Xây dựng công trình (bao gồm chi phí hạng mục chung, 3% dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh) với giá gói thầu là 1.510.965.000 đồng

– Bảo hiểm công trình với giá gói thầu là 11.338.000 đồng

– Tư vấn lựa chọn nhà thầu với giá gói thầu là 2.933.000 đồng

– Giám sát đánh giá dự án đầu tư với giá gói thầu là 9.303.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 1.792.889.000 đồng.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Tư vấn thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án với giá gói thầu là 59.000.000 đồng.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tiên Lãng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

– Lập HSMT và báo cáo ĐG HSDT với giá gói thầu là 13.221.000 đồng

– Thi công xây dựng với giá gói thầu là 4.662.724.000 đồng

– Kiểm toán độc lập với giá gói thầu là 99.213.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 5.505.309.000 đồng.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT với giá gói thầu là 134.498.000 đồng.

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Sa Pa sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Tư vấn thẩm tra thiết kế – dự toán xây dựng công trình với giá gói thầu là 18.209.000 đồng.

Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH – Công ty Lưới điện cao thế TPHCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

– Mua sắm các tủ điều khiển bảo vệ các trạm 110kV Nam Sài Gòn 1, Linh Trung 1, Linh Trung 2, Thủ Đức Đông, Trường Đua với giá gói thầu là 3.075.326.854 đồng

– Mua sắm các tủ điều khiển bảo vệ các trạm 110kV An Nghĩa, Cần Giờ, Củ Chi, Đông Thạnh, Tân Bình 1, Tân Hiệp với giá gói thầu là 11.485.865.160 đồng

– Mua sắm các tủ điều khiển bảo vệ các trạm 110kV An Khánh, Lê Minh Xuân, Nam Sài Gòn 2, Tân Tạo, Thanh Đa với giá gói thầu là 6.076.164.031 đồng

Tổng mức đầu tư là 20.637.356.045 đồng.

Báo Điện tử VTV News – Đài Truyền hình Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm trang phục năm 2019 với giá gói thầu là 222.000.000 đồng.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

 Giám sát thi công công trình với giá gói thầu là 11.929.973 đồng

– Giám sát lắp đặt thiết bị với giá gói thầu là 556.521 đồng

– Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thiết bị với giá gói thầu là 239.583 đồng

– Thẩm định HSMT và thẩm định KQLCNT gói thầu thiết bị với giá gói thầu là 2.000.000 đồng

– Mua sắm thiết bị cho Ô đê bao khép kín ấp Bình Tốt A với giá gói thầu là 77.509.925 đồng

– Xây dựng Ô đê bao khép kín ấp Bình Tốt A với giá gói thầu là 472.974.288 đồng

Tổng mức đầu tư là 659.107.000 đồng.

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Sa Pa sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Tư vấn thẩm tra thiết kế – dự toán xây dựng công trình với giá gói thầu là 21.339.000 đồng.

Bệnh viện Phụ sản tỉnh Thái Bình sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

– Tư vấn lập hồ sơ mới thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu với giá gói thầu là 17.938.000 đồng

– Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu với giá gói thầu là 4.900.000 đồng

– Mua sắm trang thiết bị y tế với giá gói thầu là 4.900.000.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 5.242.567.000 đồng.

Trung Tâm Y Tế Huyện Mang Yang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu May sắm Trang phục Y tế năm 2019 của Trung tâm Y tế huyện Mang Yang với giá gói thầu là 119.415.000 đồng. Tổng mức đầu tư là 121.615.000 đồng.

Bài cùng chủ đề

dịch vụ scan tài liệu hà nội

Dịch vụ scan tài liệu giá rẻ tại Hà Nội

Hôm nay hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về dịch vụ scan tài liệu Hà Nội. Scan tài liệu là nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống hiện đại khi mỗi doanh nghiệp chúng ta có hàng loạt các thông tin về hồ sơ, tài liệu, công văn, chứng từ, hợp đồng…. Dịch vụ Scan […]

Hướng dẫn sửa lỗi dính chữ trong word 2007

Cách sửa lỗi dính chữ trong word 2007 hiệu quả

Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sửa lỗi dính chữ trong word 2007 vô cùng hiệu quả. Microsoft Word hay Word 2007 được biết đến là một chương trình soạn thảo văn bản phổ biến nhất hiện nay. Nó cho phép người dùng soạn thảo văn bản tiện dụng với nhiều […]